Wypadki Komunikacyjne

W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu WYPADKI DROGOWE / WYPADKI KOMUNIKACYJNE zapewniamy naszym Klientom profesjonalną obsługę prawną adwokata specjalizującego się w sprawach dotyczących prawa drogowego i zagadnień związanych z wypadkami komunikacyjnymi oraz wypadkami drogowymi ze skutkiem śmiertelnym.

Oferujemy pomoc prawną sprawcom wypadków drogowych i wypadków komunikacyjnych oraz sprawcom przestępstw drogowych jak i ofiarom wypadków i osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw drogowych.

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji obejmują w szczególności katastrofę komunikacyjną jak i wypadki drogowe oraz przestępstwa drogowe takie jak prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego oraz prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień.

Reprezentujemy Klientów oskarżonych o spowodowanie wypadków drogowych oraz sprawców katastrof drogowych, kolejowych i powietrznych dotyczących wypadków lotniczych oraz katastrof lotniczych na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego oraz sądowego przed Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym.

Prowadzimy także sprawy o ODSZKODOWANIE i ZADOŚĆUCZYNIENIE za niesłuszne TYMCZASOWE ARESZTOWANIE, które jest często stosowane przy wypadku drogowym z art. 177 § 2 KK  tj. wypadku drogowym ze skutkiem śmiertelny lub wypadku drogowym w następstwie, którego inna osoba odniosła obrażenia ciała w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Call Now Button