Kancelaria Adwokacka

Warszawa Mokotów

ul. Bukowińska 12 lok. 1201

ZADZWOŃ DO NAS

504-484-515

Wypadki Komunikacyjne

„Wypadki komunikacyjne Kancelaria Adwokacka Warszawa” – w ramach prowadzonego przez Kancelarię działu wypadki komunikacyjne / wypadki drogowe zapewniamy naszym Klientom profesjonalną obsługę prawną adwokata specjalizującego się w sprawach dotyczących prawa drogowego i zagadnień związanych z wypadkami komunikacyjnymi oraz wypadkami drogowymi ze skutkiem śmiertelnym z udziałem osób pieszych i motocyklistów. Świadczymy pomoc prawną adwokata specjalizującego się w prawie drogowym oraz zagadnieniach związanych z wypadkami drogowymi ofiarom i sprawcom przestępstw drogowych i komunikacyjnych, wypadków komunikacyjnych oraz katastrof komunikacyjnych, kolejowych i lotniczych na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniu kasacyjnym.

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji obejmują w szczególności katastrofę komunikacyjną jak i wypadki drogowe oraz przestępstwa drogowe takie jak prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego oraz prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień.

Reprezentujemy Klientów oskarżonych o spowodowanie wypadków drogowych oraz sprawców katastrof drogowych, kolejowych i powietrznych dotyczących wypadków lotniczych oraz katastrof lotniczych na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego oraz sądowego przed Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym.

W zakres prowadzonych spraw związanych z prawem drogowym i przestępstw karnych spowodowanych naruszeniem prawa drogowego obejmuje w szczególności wypadki drogowe oraz wypadki w ruchu wodnym i powietrznym z art. art.177 § 1 i § 2 kk w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała z art.157 § 1 kk lub ciężki uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu art.156 § 1 kk kwalifikowane w art.178 kk surowszą odpowiedzialnością kierowcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia lub znajdował się po narkotykach lub pod wpływem alkoholu. Prowadzimy także sprawy karne z art.178a kk związane z nietrzeźwością kierowcy i prowadzeniu auta pod wpływem środka odurzającego lub w stanie nietrzeźwości gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego 0,5 ‰ lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość – prowadzeniem auta po alkoholu oraz prowadzenie auta pod wpływem narkotyków gdy zawartość narkotyku w organizmie badanego wynosi:
– amfetamina-25-50 ng/ml stan po użyciu, powyżej 50 stan pod wpływem środka,
– kokaina- 10-20 ng/ml stan po użyciu, powyżej 20 stan pod wpływem środka,
– marihuana- 1-2,5 ng/ml stan po użyciu środka, powyżej 2,5 ng/ml stan pod wpływem środka,
W zakres spraw związanych z przestępstwami drogowymi wchodzą także przestępstwa z art. 178b kk ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, art. 180a k.k. prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień oraz art. 244 k.k. naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

„Wypadki komunikacyjne Kancelaria Adwokacka Warszawa” – przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji obejmują swoim zakresem zarówno katastrofę komunikacyjną jak i wypadki drogowe oraz przestępstwa drogowe takie jak prowadzenie pojazdu mechanicznego w szczególności auta, motocykla lub traktora w ruchu lądowym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości z art. 178a KK.
14 marca 2024 r. wszedł w życie § 5 art. 178a kodeksu karnego stanowiący, iż Sąd orzeka przepadek, o którym mowa w art. 44b kk, w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 1 kk lub art. 178a § 4 kk, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa określonego w § 1 art. 178a kk była niższa niż 1,5 ‰ we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu. W wyjątkowych sytuacjach Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym określonego w art. 44b kk jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami, a to oznacza, że pomoc adwokata karnisty specjalizującego się w prawie karnym i prawie drogowym jest konieczna.

Za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu / „jazda po alkoholu” jak i za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków / „jazda po narkotykach” Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zgodnie z art. 42 § 1a kodeksu karnego Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w: art. 178b kodeksu karnego tzw. ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego lub art. 180a k.k. prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień oraz art. 244 k.k. naruszenie zakazu sądowego dotyczącego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Stosownie z art. 42 § 2 k.k. surowsza odpowiedzialność polegająca na zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo określonego rodzaju na czas nie krótszy niż lat 3 spotka nietrzeźwego kierowcę oraz prowadzącego auto pod wpływem środków odurzających jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w art. 42 § 1 kodeku karnego był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w artykułach 173 k.k., art. 174 k.k. lub artykuł 177 k.k.

W art. 42 § 3 k.k. wymiar orzeczonej kary zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych został podwyższony do dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ten sposób, że Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 k.k. lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 k.k., którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 k.k. lub w art. 355 § 2 kodeksu karnego był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami.
Zgodnie z § 4 art. 42 kodeksu karnego Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w art. 42 § 3 kodeku karnego.

„Wypadki komunikacyjne Kancelaria Adwokacka Warszawa” – dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie oznacza faktycznie dożywotniego zakazu albowiem zgodnie z art. 84 § 2a kodeksu karnego jeżeli środek karny orzeczony został dożywotnio, Sąd może uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny, a środek karny był w stosunku do skazanego wykonywany przynajmniej przez 15 lat.

Call Now Button