Ekstradycja, ENA

Ekstradycja podatkowa oznacza wydanie przez państwo władzom innego państwa osoby przebywającej na terytorium państwa wydającego dokonywane w sytuacji, gdy osoba, podejrzana jest o popełnienie na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję przestępstwa karno-skarbowego lub przestępstw związanych z podatkiem dochodowym income tax albo „praniem brudnych pieniędzy” lub w celu odbycia kary.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną związaną z obroną w sprawach karnych dotyczących przestępstw karno-skarbowych, w tym wyłudzenia podatku VAT oraz ekstradycji do USA za przestępstwa podatkowe związane z podatkiem dochodowym income tax oraz „praniem brudnych pieniędzy”.

Oferujemy pomoc prawną w sprawach karnych związanych z ekstradycją oraz europejskim nakazem aresztowania – ENA na wszystkich etapach postępowania ekstradycyjnego, od zastosowania tymczasowego aresztowania w związku z wszczętą procedurą ekstradycyjną lub uproszczoną procedurą ekstradycji na podstawie ENA do wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Call Now Button