Sprawy karne gospodarcze

Sprawy karne gospodarcze kojarzone są często z przestępczością „białych kołnierzyków” obejmującą oszustwa kapitałowe, ubezpieczeniowe, wyłudzenia kredytów, dotacji, wyłudzania podatku VAT, prania pieniędzy lub działania na szkodę Spółek lub Instytucji finansowych.

Przestępczość gospodarcza przyjmuje często zorganizowany charakter i wykorzystuje swoje nieformalne wpływy oraz powiązania przez co jest trudno wykrywalna.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie spraw karnych gospodarczych dotyczących obrony przed Organami ścigania i Sądami wszystkich instancji, Managerów, Głównych Księgowych, Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków, Domów Maklerskich, Firm Ubezpieczeniowych, Funduszy Inwestycyjnych oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

Prowadzimy sprawy karne związane z obroną osób oskarżonych o przestępstwa:

  • prania brudnych pieniędzy
  • wyłudzenia podatku VAT  , karuzele podatkowe VAT-owskie
  • oszustw kapitałowych oraz przekupstw menadżerskich,
  • utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli,
  • wiarygodności dokumentów oraz ujawnienia i wykorzystywania informacji poufnej
  • związane z obrotem papierami wartościowymi oraz instrumentami finansowymi.
  • sprawy karne gospodarcze – dotyczące przestępstwa białych kołnierzyków w tym kadry zarządzającej i managerskiej oraz członków zarządu i głównych księgowych.
  • gospodarcze, w szczególności przestępstwa podatkowe, w tym oszustwo podatkowe polegające na umyślnym uchylaniu się od opodatkowania popełnione w celu uniknięcia opodatkowania lub zmniejszenia jego wysokości.

Call Now Button