Kancelaria Adwokacka

Warszawa Mokotów

ul. Bukowińska 12 lok. 1201

ZADZWOŃ DO NAS

504-484-515

Sprawy karne gospodarcze

Sprawy karne gospodarcze wyłudzenie podatku VAT”
Sprawy karne gospodarcze kojarzone są często z przestępczością „białych kołnierzyków” i obejmują, w szczególności oszustwa kapitałowe, ubezpieczeniowe, wyłudzenie kredytu lub dotacji, wyłudzanie podatku VAT, pranie brudnych pieniędzy, działania na szkodę Spółek oraz Instytucji finansowych.
Przestępczość gospodarcza przyjmuje często zorganizowany charakter, zorganizowanych grup przestępczych z art. 258 § 1, § 2, § 3 i § 4 kodeksu karnego i wykorzystuje swoje nieformalne wpływy oraz powiązania przez co jest trudno wykrywalna.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie spraw karnych gospodarczych dotyczących obrony przed Organami ścigania i Sądami wszystkich instancji, Managerów, Głównych Księgowych, Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków, Domów Maklerskich, Firm Ubezpieczeniowych, Funduszy Inwestycyjnych oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

Prowadzimy sprawy karne związane z obroną osób oskarżonych o przestępstwa:

  • prania brudnych pieniędzy
  • wyłudzenia podatku VAT  , karuzele podatkowe VAT-owskie
  • oszustw kapitałowych oraz przekupstw menadżerskich,
  • utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli,
  • wiarygodności dokumentów oraz ujawnienia i wykorzystywania informacji poufnej
  • związane z obrotem papierami wartościowymi oraz instrumentami finansowymi.
  • sprawy karne gospodarcze – dotyczące przestępstwa białych kołnierzyków w tym kadry zarządzającej i managerskiej oraz członków zarządu i głównych księgowych.
  • gospodarcze, w szczególności przestępstwa podatkowe, w tym oszustwo podatkowe polegające na umyślnym uchylaniu się od opodatkowania popełnione w celu uniknięcia opodatkowania lub zmniejszenia jego wysokości.

Oprócz Spraw związanych z przestępstwami gospodarczymi polegającymi na handlu podróbkami i podrabianiu znaków towarowych oraz naruszeniu własności intelektualnej i przemysłowej w rozumieniu art. 305 prawa własności przemysłowej prowadzimy spawy karne obejmuje swoim zakresem przestępstwa karnoskarbowe związane z praniem brudnych pieniędzy z art. 299 kodeksu karnego, fałszowaniem oraz wystawianiem fałszywych faktur VAT z art.270 kk, art.270a kk i art.271a kodeksu karnego, wyłudzeniem podatku VAT oraz karuzelami VAT-owskimi i innymi przestępstwami penalizowanymi w kodeksie karnym skarbowym polegającymi w szczególności na fałszowaniu akcyzy art.67 kodeksu karno skarbowego, zmianie przeznaczenia oleju opałowego na olej napędowy art.73a kks, bezpodstawnym zwrocie podatku w tym podatku VAT art.76 kks oraz przemytem i oszustwem celnym z art.86 kks i art.87 kodeksu karno skarbowego.

Call Now Button