Zbrodnia zabójstwa

Zbrodnia zabójstwa / morderstwo / zabójstwo jest przestępstwem opisanym w art. 148 kodeksu karnego uregulowanym w rozdziale XIX, określonym jako przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Szczególne przypadki zbrodni zabójstwa uregulowane zostały także w rozdziale XVI dotyczącym przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych w art. 118 § 1 i art. 118 a § 1 oraz art. 123 kodeksu karnego. Dobrem prawnym stanowiącym przedmiot ochrony zagrożonej przestępstwem zabójstwa jest życie człowieka. Skutek należący do istoty zbrodni zabójstwa nie musi być natychmiastowym następstwem zachowania sprawcy, wystarczy istnienie związku przyczynowego pomiędzy tymi zdarzeniami.

Odnalezienie ciała ofiary zbrodni zabójstwa nie jest warunkiem koniecznym do przypisania oskarżonemu przestępstwa zabójstwa albowiem fakt śmierci może zostać ustalony także w oparciu o inne dowody. W związku z tym, że kara za zabójstwo często orzekana jest w wymiarze 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności istotna jest skuteczna obrona oskarżonego przez adwokata karnistę z doświadczeniem w prowadzeniu spraw związanych z obroną osób oskarżonych o zabójstwo, w tym także o nieumyślne spowodowanie śmierci z art. 155 kodeksu karnego.

Prawo karne to zespół przepisów prawa związanych z odpowiedzialnością karną za czyny zabronione / przestępstwa pod groźbą kary karnej.
Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.
Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.
Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Zbrodnia zabójstwa potocznie nazywana zabójstwem z art. 148 § 1 kodeksu karnego w typie podstawowym jest przestępstwem umyślnym, które może być popełnione zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i w zamiarze ewentualnym.
W przypadku usiłowania zabójstwa to zamiar sprawcy, a nie charakter spowodowanych obrażeń, w decydującym stopniu wpływa na kwalifikację prawną czynu i na wymiar orzeczonej kary pozbawienia wolności.
Kwalifikowane typy zabójstwa z art. 148 § 2 i § 3 kk określane morderstwem to czyny kwalifikowane ze względu na sposób działania sprawcy jego motywację oraz rozmiar i skalę skutków zabójstwa.
Morderstwo to celowe odebranie komuś życia i stanowi typ kwalifikowany zabójstwa wymieniony w art. 148 § 2 i § 3 polskiego kodeksu karnego określane także jako zabójstwo ciężkie, zbrodnia zabójstwa lub zbrodnia morderstwa, które należy odróżnić od typu zabójstwa uprzywilejowanego z art. 148 § 4 kk określanego jako zabójstwo w afekcie lub mianem zabójstwa z afektu, wymagającego udowodnienia, że sprawca zabił człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów zapewnia profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty na każdym etapie postępowania karnego, od wszczęcia postępowania przygotowawczego do obrony przed Sądem I instancji i Sądem apelacyjnym oraz w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.
Oferujemy skuteczną pomoc prawną w sprawach karnych związanych z obroną konieczną z art. 25 kk, stanem wyższej konieczności w rozumieniu art. 26 kk, oraz nieumyślnym spowodowaniem śmierci z art. 155 kk i zbrodnią zabójstwa z art. 148 kk.

Ponadto prowadzimy sprawy karne dotyczące:

  • przestępstw zabójstwa, przestępstw przeciwko życiu i mieniu w tym przestępstw karnych gospodarczych i karno-skarbowych,
  • przestępstw związanych z obrotem i przemytem narkotyków,
  • przestępstw komunikacyjnych i wypadków drogowych pod wpływem alkoholu lub narkotyków ze skutkiem śmiertelnym,
  • ekstradycji osób poszukiwanych przez Interpol lub na podstawie europejskiego nakazu aresztowania,
  • spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub skazanie,
  • prowadzimy sprawy karne o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem oraz postępowania w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia lub ułaskawienia.

Doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza prawnicza z zakresu prawa karnego i spraw karnych to efekt wieloletniej praktyki zdobytej w ramach świadczonej pomocy prawnej związanej z obroną naszych klientów w trudnych i skomplikowanych procesach karnych przed Sądami wszystkich instancji w tym także przed Sądem Najwyższym. W związku z tym oferujemy Państwu obsługę prawną na najwyższym poziomie i zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii.

Adwokat Stanisław Korzeniewski

Call Now Button