Kancelaria Adwokacka

Warszawa Mokotów

ul. Bukowińska 12 lok. 1201

ZADZWOŃ DO NAS

504-484-515

Wypadek drogowy

Wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu art.177 § 2 kk – w ramach prowadzonego przez Kancelarię działu związanego z wypadkami drogowymi oraz przestępstwami komunikacyjnymi i drogowymi, zapewniamy naszym Klientom profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty, specjalizującego się w prawie drogowym i zagadnieniach związanych z wypadkami drogowymi oraz wypadkami komunikacyjnymi obejmującymi swoim zakresem pomoc prawną zarówno sprawcom wypadków drogowych jak i osobom poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Nadmierna prędkość i brawura, alkohol, środki odurzające oraz narkotyki to wciąż główna przyczyna wypadków drogowych, w tym wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Prawie 12 tyś osadzonych w zakładach karnych w Polsce odbywa karę pozbawienia wolności związaną z wypadkiem drogowym, a to oznacza, że co szósty więzień odbywa karę za przestępstwo drogowe lub spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu lub narkotykach z art. 177 § 1 i § 2 kk, art. 178 kk i 178a kodeksu karnego.
Większość sprawców wypadków drogowych odbywających karę więzienia to mężczyźni, natomiast 20% skazanych za przestępstwa drogowe to recydywiści, z których zdecydowana większość odbywa karę za przestępstwo drogowe z art. 178a kk w tym art. 178a § 4 kk.

Prowadzenie auta pod wpływem alkoholu potocznie nazywane jazdą po alkoholu w Polskim prawie karnym stanowi przestępstwo z art. 178a § 1 kodeksu karnego zagrożonego karą do 2 lat pozbawienia wolności. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w art. 178a § 1 kk był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi przekraczająca 0,5 promila albo stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg w 1 dm³) lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173 kodeksu karnego, art. 174 kk, art. 177 kk lub art. 355 § 2 kodeksu karnego popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 art. 178a kk w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

14 marca 2024 r. wchodzi w życie § 5 art. 178a kodeksu karnego stanowiący przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym o którym mowa w art. 44b kodeksu karnego, w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 1 kk lub art. 178a § 4 kk, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa określonego w § 1 art. 178a kk była niższa niż 1,5 ‰ we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu.  W wyjątkowych sytuacjach Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku pojazdu mechanicznego określonego w art. 44b kk jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Za kierowaniem autem pod wpływem alkoholu / „jazda po alkoholu” jak i za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków / „jazda po narkotykach” orzekany jest sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Kolejnym przestępstwem drogowym zgodnie z art. 178b kodeksu karnego jest ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego zagrożona karą pozbawienia wolności do lat 5. Stosunkowe często popełnianym przestępstwem przez kierowców pojazdów mechanicznych jest przestępstwo drogowe z art. 244 kodeksu karnego polegające na naruszeniu Sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zagrożone karą do lat 5 pozbawienia wolności.

Reprezentujemy przed Sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego ofiary wypadków drogowych, prowadzimy także sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie stosowane nagminnie przy wypadku drogowym ze skutkiem śmiertelnym z art. 177 § 2 kodeksu karnego lub wypadku drogowym w następstwie, którego inna osoba odniosła obrażenia ciała w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 156 § 1 kk.

Wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu art.177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk – Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów oferuje pomoc prawną osobom tymczasowo aresztowanym za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz sprawcom wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym art. 177 § 2 kk, na etapie postępowania przygotowawczego i na wszystkich etapach postępowania sądowego w szczególności śledztwo, zażalenie, apelacja karna, kasacja karna do Sądu Najwyższego od wyroku skazującego za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym po narkotykach / alkoholu – art.177 § 2 k.k. w zw. z art.178 § 1 kodeksu karnego.

Call Now Button