Wypadki drogowe

Wypadki drogowe – w ramach prowadzonego przez Kancelarię działu związanego z wypadkami drogowymi oraz przestępstwami komunikacyjnymi i drogowymi, zapewniamy naszym Klientom profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty, specjalizującego się w zagadnieniach związanych z wypadkami drogowymi oraz wypadkami komunikacyjnymi obejmującymi swoim zakresem pomoc prawną zarówno sprawcom wypadków drogowych jak i osobom poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Nadmierna prędkość i brawura, alkohol, środki odurzające oraz narkotyki to wciąż główna przyczyna wypadków drogowych, w tym wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Prawie 12 tyś osadzonych w zakładach karnych w Polsce odbywa karę pozbawienia wolności związaną z wypadkiem drogowym, a to oznacza, że co szósty więzień odbywa karę za przestępstwo drogowe lub spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu lub narkotykach z art. 177 § 1 i § 2 kk, art. 178 kk i 178a kk.

Większość sprawców wypadków drogowych odbywających karę więzienia to mężczyźni, natomiast 20% skazanych za przestępstwa drogowe to recydywiści, z których zdecydowana większość odbywa karę za przestępstwo drogowe z art. 178a kk w tym art. 178a § 4 kk.

Prowadzimy sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie lub niesłuszne tymczasowe aresztowanie stosowane nagminnie przy wypadku drogowym z art. 177 § 2 kk tj. wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym lub wypadku drogowym w następstwie, którego inna osoba odniosła obrażenia ciała w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 156 § 1 kk.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów oferuje pomoc prawną osobom tymczasowo aresztowanym za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz sprawcom wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym art. 177 § 2 kk, na wszystkich etapach postępowania sądowego i odwoławczego, w szczególności zażalenie, apelacja, kasacja karna do Sądu Najwyższego od wyroku skazującego za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu lub narkotykach w szczególności art. 178 § 1 kk.

Call Now Button