Przestępstwa Narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe adwokat od spraw narkotykowych – obrona osób oskarżonych o posiadanie narkotyków oraz przemyt, obrót i handel narkotykami w szczególności heroiną kokainą, amfetaminą, metamfetaminą, LSD. Narkotykami są środki odurzające pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, w formie czystej lub w formie preparatu, działające na ośrodkowy układ nerwowy określone w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomani.

Sprawy karne, których przedmiotem są przestępstwa związane z narkotykami, w szczególności obrót narkotykami, przemyt narkotyków, przewóz, posiadanie i wprowadzanie do obrotu narkotyków stanowią coraz większy odsetek spraw rozpoznawanych przez Organy ścigania i Sądy. W sprawach narkotykowych często orzekana jest kara bezwzględnego pozbawienia wolności w związku z tym bardzo ważna jest obrona osoby oskarżonej o posiadanie narkotyków, obrót lub handel narkotykami albo przemyt narkotyków przez adwokata karnistę mającego duże doświadczenia w prowadzeniu spraw narkotykowych. 

W sprawach karnych dotyczących narkotyków w szczególności w przypadku podejrzenia o handel narkotykami lub przemyt narkotyków bardzo często stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a to oznacza, że kontakt z adwokatem karnistą jeszcze przed złożeniem wyjaśnień jest wskazany.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego związanych z obroną osób oskarżonych o handel narkotykami, wprowadzanie do obrotu lub posiadanie narkotyków art. 53-66 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – U.P.N.

W nagłych wypadkach istnieje możliwość umówienia spotkania z osobami potrzebującymi szybkiej i profesjonalnej pomocy adwokata karnisty, obrońcy w sprawach karnych narkotykowych poza godzinami pracy Kancelarii np. po zatrzymaniu za posiadanie narkotyków.

Jeśli Państwa dziecko zostało zatrzymane przez Organy ścigania za posiadanie narkotyków, to oznacza, że pilnie potrzebuje waszej pomocy, a to z kolei oznacza, że potrzebujecie Państwo pomocy skutecznego adwokata karnisty specjalizującego się w trudnych i skomplikowanych sprawach karnych – narkotykowych, który udzieli profesjonalnej pomocy prawnej Państwa dziecku, w tych trudnych chwilach.
Prowadzimy także sprawy karne o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem osób skazanych za przestępstwa narkotykowe oraz postępowania w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia osoby skazanej za posiadanie, handel lub przemyt narkotyków.

Call Now Button