Katastrofa drogowa

W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu WYPADKI KOMUNIKACYJNE / KATASTROFA DROGOWA zapewniamy naszym Klientom profesjonalną obsługę prawną adwokata karnisty specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa drogowego dotyczącego wypadków komunikacyjnych, katastrof komunikacyjnych, kolejowych i lotniczych oraz wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji obejmują swoim zakresem zarówno katastrofę komunikacyjną jak i wypadki drogowe oraz przestępstwa drogowe takie jak prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego penalizowane w art. 178a KK, ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego z art. 178b KK oraz prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

Prowadzimy sprawy dotyczące katastrof w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym. Kodeks karny w art. 173 penalizując katastrofę lądową, powietrzną i wodną przewiduje dwa typy podstawowe polegające na umyślnym oraz nieumyślnym sprowadzeniu katastrofy, oraz dwa typy kwalifikowane umyślnego sprowadzenia katastrofy, której następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób oraz nieumyślnego sprowadzenia katastrofy, której skutkiem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób.

Umyślne sprowadzenie katastrofy zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat, natomiast typ kwalifikowany umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym określony w art. 173 § 3 KK zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

KANCELARIA ADWOKACKA świadczy pomoc prawną adwokata karnisty od prawa drogowego ofiarom i sprawcą przestępstw drogowych, wypadków komunikacyjnych oraz katastrof komunikacyjnych, kolejowych i lotniczych na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniu kasacyjnym.

Call Now Button