Kancelaria Adwokacka

Warszawa Mokotów

ul. Bukowińska 12 lok. 1201

ZADZWOŃ DO NAS

504-484-515

Katastrofa drogowa

Katastrofa drogowa art.173 kk adwokat od wypadków drogowych art.177 §1 i § 2 k.k. – w ramach prowadzonego przez Kancelarię działu związanego z wypadkami komunikacyjnymi i katastrofami drogowymi zapewniamy naszym Klientom profesjonalną obsługę prawną adwokata karnisty specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa karnego drogowego dotyczącego wypadków komunikacyjnych, katastrof komunikacyjnych, kolejowych i lotniczych oraz wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

Prowadzimy sprawy dotyczące katastrof w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym. Kodeks karny w art. 173 penalizując katastrofę lądową, powietrzną i wodną przewiduje dwa typy podstawowe polegające na umyślnym oraz nieumyślnym sprowadzeniu katastrofy, oraz dwa typy kwalifikowane umyślnego sprowadzenia katastrofy, której następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób oraz nieumyślnego sprowadzenia katastrofy, której skutkiem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób. Umyślne sprowadzenie katastrofy zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat, natomiast typ kwalifikowany umyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym określony w art. 173 § 3 KK zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Przestępstwo wywołania lub sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym bardzo często wiąże się z innymi przestępstwami drogowymi oraz wypadkami drogowymi ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu i narkotykach, w szczególności z przestępstwem z art. 174 kodeksu karnego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, przygotowaniem do przestępstwa sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażające życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach z art. 175 kk. Wiążą się także z wypadkiem drogowym oraz wypadkiem w ruchu wodnym lub powietrznym z art.177 § 1 i § 2 kk w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała z art.157 § 1 kk lub ciężki uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu art.156 § 1 kk kwalifikowane w art.178 kk surowszą odpowiedzialnością kierowcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia lub znajdował się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Kodeks karny penalizuje też w art.178a kk nietrzeźwość kierowcy tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego lub w stanie nietrzeźwości gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰ albo prowadzi do stężenia przekraczającego 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość – prowadzeniem auta po alkoholu oraz prowadzenie auta pod wpływem narkotyków gdy zawartość narkotyku w organizmie badanego wynosi:
– marihuana- 1-2,5 ng/ml stan po użyciu środka, powyżej 2,5 ng/ml stan pod wpływem środka,
– amfetamina-25-50 ng/ml stan po użyciu, powyżej 50 stan pod wpływem środka,
– kokaina- 10-20 ng/ml stan po użyciu, powyżej 20 stan pod wpływem środka,

Natomiast przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji obejmują swoim zakresem zarówno katastrofę komunikacyjną jak i wypadki drogowe oraz przestępstwa drogowe takie jak prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego penalizowane w art. 178a kk, ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego z art. 178b kk, prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień art. 180a kk oraz prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym art. 244 kk.

Katastrofa drogowa art.173 kk adwokat od wypadków drogowych art.177 §1 i § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. – Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów specjalizujemy się w prawie karnym materialnym oraz prawie karnym procesowym, zapewniamy pomoc prawną adwokata karnisty specjalizującego się w zagadnieniach związanych z wypadkami drogowymi i prawem drogowym ofiarom i sprawcom przestępstw drogowych, wypadków komunikacyjnych oraz katastrof komunikacyjnych, kolejowych i lotniczych na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniu kasacyjnym.

Call Now Button