Kancelaria Adwokacka

Warszawa Mokotów

ul. Bukowińska 12 lok. 1201

ZADZWOŃ DO NAS

504-484-515

Rozwody

„Rozwody sprawy rozwodowe adwokat od rozwodów Warszawa” – w ramach prowadzonego przez Kancelarię działu Rozwody / Sprawy Rozwodowe obejmującego swoim zakresem sprawy z zakresu postępowań rozwodowych, prowadzimy sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie oraz sprawy rozwodowe bez orzekania o winie rozkładu pożycia.

Prowadzone przez nas sprawy rozwodowe należą w większości do trudnych spraw, w których strony są skonfliktowane i wysuwają wygórowane żądania finansowe lub chcą obarczyć stronę przeciwną winą za rozkład pożycia małżeńskiego.

Rozwód z klasą” jest możliwy także w sytuacji, gdy strony są zantagonizowane i mają problem z wzajemną komunikacją albo nie są w stanie rozwiązać drażliwych kwestii majątkowych związanych z podziałem majątku lub ustaleniem wysokości alimentów. Zawsze staramy się tonować niepotrzebne emocje i zaproponować rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony, w szczególności gdy chodzi o dobro małoletnich dzieci.

Rozwód z orzeczeniem o winie generuje skutki prawne dla stron po rozwiązaniu małżeństwa, co w praktyce oznacza, że małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego zobowiązany jest do płacenia wysokich alimentów małżonkowi niewinnemu rozkładowi pożycia.

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez Sąd przez rozwód. Rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest dopuszczalny również, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Sąd rozwiązuje małżeństwo wyrokiem orzekając rozwód. W wyroku rozwodowym Sąd orzeka, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego, jednakże na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie za rozpad małżeństwa (rozwód bez orzekania o winie), wówczas następuje skutek jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy za rozkład pożycia.

Szybkie rozwody” przy orzekaniu rozwodu na zgodny wniosek stron wydawany jest wyrok bez orzekania o winie, wówczas możliwe jest uzyskanie „szybkiego rozwodu” na jednej rozprawie.

W przypadku udowodnienia jednemu z małżonków winy rozkładu pożycia małżeńskiego Sąd orzeka rozwód z orzeczeniem o winie małżonka winnego rozkładowi pożycia (rozwód z orzeczeniem o winie). Orzeczenie przez Sąd winy uprawnia małżonka niewinnego rozkładowi pożycia do żądania alimentów, chociażby nie znajdował się w niedostatku.

W sprawie rozwodowej, gdy strona jest niezadowolona z wydanego wyroku, w szczególności gdy nie zgadza się z orzeczeniem o winie rozkładu pożycia albo nie zgadza się z wysokością zasądzonych alimentów, oferujemy możliwość zaskarżenia wyroku rozwodowego apelacją. Od wyroku w sprawach rozwodowych wydanego przez Sąd Apelacyjny oraz w sprawach separacji skarga kasacyjna nie przysługuje, a to oznacza, że wyrok w sprawie rozwodowej wydany przez Sąd Apelacyjny jest wyrokiem niezaskarżalnym.

Podział majątku po rozwodzie – Kancelaria Adwokacka świadczy także pomoc prawną po rozwodzie, w szczególności w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego byłych małżonków lub zniesienia współwłasności lub innych rozliczeń majątkowych.

Świadczymy pomoc prawną osobom oczekującym profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej oraz indywidualnego podejścia i maksymalnego zaangażowania w prowadzoną sprawę. Doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza oraz wysokie kwalifikacje merytoryczne to efekt wieloletniej praktyki zdobytej podczas prowadzonych procesów sądowych często w sprawach precedensowych i bardzo zawiłych przed Sądami wszystkich instancji.

„Rozwody sprawy rozwodowe adwokat od rozwodów Warszawa” prowadzimy trudne i skomplikowanie sprawy rozwodowe w związku z tym z usług Kancelarii korzystają często osoby publiczne i celebryci ceniący najwyższe standardy usług i dyskrecję oraz ochronę swojego wizerunku. zwłaszcza, że rozwody osób publicznych wywołują olbrzymie emocje i zainteresowanie mediów, dlatego zapewniamy pełną ochronę prawną wizerunku reprezentowanej osoby, jej interesów i dobrego imienia.

Call Now Button