Kancelaria Adwokacka

Warszawa Mokotów

ul. Bukowińska 12 lok. 1201

ZADZWOŃ DO NAS

504-484-515

Apelacja Karna

Apelacja Karna od wyroku skazującego za narkotyki / zabójstwo” – apelacja jest środkiem odwoławczym służącym do zaskarżenia orzeczeń Sądu I instancji ukierunkowanym na zmianę lub uchylenie zaskarżonego wyroku i ma na celu usunięcie ewentualnych błędów Sądu I instancji. Po złożeniu apelacji wyrok Sądu I Instancji poddawany jest kontroli w następstwie, której Sad Apelacyjny zmienia lub uchyla zaskarżony wyrok w całości albo w części lub orzeka o jego utrzymaniu w mocy.

Naszą specjalizacją są sprawy karne i prawo karne oraz obrona w trudnych, skomplikowanych i wielowątkowych procesach karnych wymagających dużego doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa materialnego i procesowego oraz innych ustaw związanych z odpowiedzialnością karną obejmujących swoim zakresem, w szczególności wypadki drogowe, katastrofy kolejowe i lotnicze oraz przestępstwa drogowe polegające na prowadzeniu auta pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz prowadzeniu auta bez uprawnień.
Prowadzimy postępowania apelacyjne w sprawach karnych gospodarczych dotyczących w szczególności, „prania brudnych pieniędzy”, oszustw kapitałowych i przestępstw managerskich związanych z wyłudzeniem podatku VAT i karuzelami VAT-owskimi.
Świadczymy pomoc prawną związaną z przestępstwami narkotykowymi kryminalizowanymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie przestępstw narkotykowych:
Art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalne wytwarzanie lub przetwarzanie narkotyków.
Art. 54 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przygotowania do wytwarzania narkotyków.
Art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalny międzynarodowy obrót narkotykami.
Art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wprowadzenie i uczestniczenie w obrocie narkotykami.
Art. 57 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przygotowanie do handlu i przemytu narkotyków oraz wprowadzanie do obrotu narkotyków i substancji narkotycznych.
Art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, umożliwianie, ułatwianie i nakłanianie do użycia narkotyków.
Art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, udzielanie i nakłanianie do użycia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
Art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, niezawiadomienie o przestępstwie handlu narkotykami.
Art. 61 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalny obrót prekursorami i substancjami psychoaktywnymi.
Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalne posiadanie narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Art. 62b ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalne posiadanie substancji psychoaktywnych.
Art. 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalna uprawa koki, maku lub konopii.
Art. 64 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kradzież narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej.
Art. 65 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, nielegalna upraw konopi włóknistych i maku niskomorfinowego.
Art. 66 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalne wytwarzanie i obrót prekursorami.

Prowadzimy sprawy apelacyjne związane z obroną osób oskarżonych o zbrodnie, w szczególności zbrodnię zabójstwa i zbrodnię zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem z art.148 kodeksu karnego, zlecenie zabójstwa z art.148a kk oraz przestępstwa związane z kradzieżą, włamaniem, rozbojem, pobiciem i gwałtem / zgwałcenie art. 197 kodeksu karnego.
W związku z tym, że specjalizujemy się w trudnych i skomplikowanych sprawach karnych wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej i doświadczenia z usług naszej Kancelarii korzystają osoby oskarżone o:
morderstwo art. 148 kk, zlecenie zabójstwa / morderstwa art. 148a kk, bójka / pobicie art. 158 § 1, § 2, § 3 kk, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w tym przestępstwa drogowe i wypadki drogowe art. 177 § 1 i § 2 kk, art. 178 kk, art. 178a kk, art. 178b kk i art. 180a kodeksu karnego, groźba karalna i uporczywe nękanie – stalking art. 190 kk i art. 190a kodeksu karnego, zgwałcenie / gwałt art. 197 kk, obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 lat art. 200 § 1 kk i art. 200a kodeksu karnego, nawiązanie kontaktu z małoletnim poniżej 15 lat w celu popełnienia przestępstwa z art. 197 § 3 pkt 2 kk lub art. 200 kk, art. 222 kk i art. 223 kk naruszenie nietykalności funkcjonariusza oraz czynna napaść, art. 228 kk sprzedajność, art. 229 kk przekupstwo tzw. łapownictwo czynne i bierne oraz korupcja czynna i bierna, art. 230 kk i art. 230a kk płatna protekcja, art. 252 kk kidnaping porwanie dla okupu, art. 258 kk udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym, wyrabianie i handel bronią palną i amunicją art. 263 kk, fałszowanie dokumentów oraz wystawianie fałszywych dokumentów i faktur VAT art. 270 kk, art. 270a kk i art. 271a kodeksu karnego, kradzież art. 278 kk, kradzież zuchwała, art. 278a kk, kradzież z włamaniem art. 279 kk, art. 280 § 1 kk rozbój, art. 280 § 2 kk rozbój przy użyciu niebezpiecznego narzędzia lub przedmiotu, art. 281 kk – art. 282 kk kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze, art. 284 kk przywłaszczenie, art. 285 kk kradzież impulsów telefonicznych, art. 286 kk oszustwo, art. 286 kk oszustwo komputerowe, art. 289 kk zabór, kradzież pojazdu, art. 291 kk i art. 292 kk paserstwo i paserstwo nieumyślne, łapownictwo menadżerskie art. 296a kk, oszustwo finansowe art. 297 kk, oszustwo ubezpieczeniowe art. 298 kk, przestępstwo prania brudnych pieniędzy art. 299 kodeku karnego, niezaspokojenie roszczeń wierzycieli art. 300 kk, pozorne bankructwo art. 301 kk, faworyzowanie wierzycieli i łapownictwo art. 302 kk, nierzetelna dokumentacja art. 303 kk, fałszowanie pieniędzy art. 310 kk, oszustwo kapitałowe art. 311 kodeksu karnego oraz czyny zabronione i przestępstwa określone w innych ustawach, w szczególności związane z ochroną własności przemysłowej art. 305 prawa własności przemysłowej oraz ustawie o broni i amunicji oraz kodeksie karno skarbowym, ustawie o podatku VAT.

Apelacja Karna od Wyroku Skazującego za Narkotyki  Zabójstwo – oprócz spraw związanych z zarzutem zabójstwa art. 148 k.k. i zlecenia zabójstwa art. 148a k.k. obroną konieczną art. 25 kodeksu karnego oraz nieumyślnym spowodowaniem śmierci art. 155 k.k. prowadzimy sprawy karne gospodarcze tzw. „przestępstwa białych kołnierzyków” związane z obroną Członków Zarządu i Kadry Menedżerskiej Spółek Skarbu Państwa i Funduszy Inwestycyjnych oraz sprawy apelacyjne związane z przestępczością gospodarczą i zorganizowaną przestępczością gospodarczą oraz sprawy karne związane z kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej lub zorganizowanym związku przestępczym w rozumieniu art. 258 § 1, § 2, § 3 i § 4 kodeksu karnego oraz sprawy apelacyjne związane z przestępstwami narkotykowymi, handlem i przemytem narkotyków w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Ekstradycją i ENA – Europejskim Nakazem Aresztowania.

Call Now Button