Kancelaria Adwokacka

Warszawa Mokotów

ul. Bukowińska 12 lok. 1201

ZADZWOŃ DO NAS

504-484-515

Pranie brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy wyłudzenie podatku VAT
Pranie brudnych pieniędzy jest to przestępstwo określone w art. 299 § 1 kodeksu karnego, polegające na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności.

Najbardziej znaną metodą tego procederu jest zawyżanie przychodów z legalnej działalności, której dokładne rozmiary są trudne do skontrolowania. W międzynarodowym procederze prania pieniędzy na dużą skalę wykorzystuje się skomplikowane mechanizmy i operacje finansowe.
W prawie międzynarodowym praniem brudnych pieniędzy (eng. laundering money) określa się proces przy pomocy, którego dochody uzyskane z działalności przestępczej są przekazywane, przekształcane, wymieniane albo też łączone i mieszane z legalnymi funduszami w celu ukrycia lub zatajenia prawdziwego charakteru ich źródła pochodzenia albo przepływu lub własności tych dochodów.

Pranie pieniędzy ma na celu nadanie pozorów legalności funduszom uzyskanym z działalności przestępczej lub pozaprawnej albo działań z nią powiązanych poprzez konwersję lub przekazywanie mienia w celu ukrywania lub zatajania nielegalnego pochodzenia tego mienia albo udzielenia pomocy osobom, które biorą udział w takiej działalności, dla umożliwienia im uniknięcia konsekwencji prawnych takiego działania. „Praniem brudnych pieniędzy” zajmują się bardzo często wyspecjalizowane grupy przestępcze o charakterze przestępczości międzynarodowej oraz przestępczości zorganizowanej kryminalizowane w art. 258 § 1, § 2, § 3 i § 4 kodeksu karnego.

Przestępstwa podatkowe, w tym oszustwo podatkowe zaliczane jest do przestępstw gospodarczych, tzw. przestępstw białych kołnierzyków polegającym na umyślnym uchylaniu się od opodatkowania w celu uniknięcia opodatkowania lub zmniejszenia jego wysokości i często popełniane są w zorganizowanej grupie przestępczej.
Czym jest zorganizowana grupa przestępcza i na czym polega udział w zorganizowanej grupie przestępczej ?. W sprawach karnych, w których zarzuty stawiane są większej liczbie osób często Organy ścigania oskarżają podejrzanych o udział lub kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Zorganizowana grupa przestępcza to grupa sprawców, która zorganizowała się po to, aby popełniać przestępstwa. Grupa musi się składać z przynajmniej trzech osób i powinna funkcjonować według ustalonych reguł, mieć jakąś strukturę, a jej członkowie muszą pełnić określone funkcje w ramach tej grupy lub organizacji. Wystarczy niski poziom zorganizowania grupy przestępczej aby można przypisać jej członkom popełnienie przestępstwa określonego w art.258 kodeksu karnego. Skład grupy może się zmieniać natomiast członków grupy przestępczej musi łączyć wspólny cel popełniania przestępstw. Do postawienia zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wystarczy sam udział w takiej grupie i nie musi zostać popełnione przestępstwo ale celem takiej zorganizowanej grupy przestępczej jest popełnianie przestępstw oraz akceptacja wspólnych celów i gotowość do popełniania przestępstw.

Nie wystarczy istnienie porozumienia kilku osób co do popełnienia wspólnie przestępstwa musi istnieć pewien poziom zorganizowania i więź organizacyjna o określonym stopniu trwałości. W doktrynie słusznie podkreśla się, że nie każde popełnienie przestępstwa wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami można uznać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a sprawca nie musi znać wszystkich jej członków i tajników, wystarczy jedynie powiązanie organizacyjne sprawcy z grupą, która nie musi być zorganizowana w sposób szczególny. Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej można popełnić tylko umyślnie, a sprawca musi mieć świadomość istnienia grupy i swojego w niej udziału, pełnienia określonej funkcji i zamiaru działania w strukturze tej grupy.
Nawet niewielki stopień organizacji grupy pozwala Organom ścigania na postawienie zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dlatego też w sprawach karnych wieloosobowych, w których zarzuty stawiane są większej liczbie osób, bardzo często Organy ścigania oskarżają podejrzanych o udział lub kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Pranie brudnych pieniędzy wyłudzenie podatku VAT” – Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy pomoc prawną w sprawach karnych obejmujących swoim zakresem przestępstwa gospodarcze i podatkowe, w szczególności popełnione w zorganizowanej grupie przestępczej oraz osobom oskarżonym z art. 299 kodeksu karnego o przestępstwo prania brudnych pieniędzy lub wyłudzenie podatku VAT w tym karuzele VAT-owskie oraz oszustwa podatkowe z art.56 kodeksu karno skarbowego.

Call Now Button