Kancelaria Adwokacka

Warszawa Mokotów

ul. Bukowińska 12 lok. 1201

ZADZWOŃ DO NAS

504-484-515

Pranie brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy wyłudzenie podatku VAT
Pranie brudnych pieniędzy jest to przestępstwo określone w art. 299 § 1 kodeksu karnego, polegające na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności.

Najbardziej znaną metodą tego procederu jest zawyżanie przychodów z legalnej działalności, której dokładne rozmiary są trudne do skontrolowania. W międzynarodowym procederze prania pieniędzy na dużą skalę wykorzystuje się skomplikowane mechanizmy i operacje finansowe.
W prawie międzynarodowym praniem brudnych pieniędzy (eng. laundering money) określa się proces przy pomocy, którego dochody uzyskane z działalności przestępczej są przekazywane, przekształcane, wymieniane albo też łączone i mieszane z legalnymi funduszami w celu ukrycia lub zatajenia prawdziwego charakteru ich źródła pochodzenia albo przepływu lub własności tych dochodów.

Pranie pieniędzy ma na celu nadanie pozorów legalności funduszom uzyskanym z działalności przestępczej lub pozaprawnej albo działań z nią powiązanych poprzez konwersję lub przekazywanie mienia w celu ukrywania lub zatajania nielegalnego pochodzenia tego mienia albo udzielenia pomocy osobom, które biorą udział w takiej działalności, dla umożliwienia im uniknięcia konsekwencji prawnych takiego działania. „Praniem brudnych pieniędzy” zajmują się bardzo często wyspecjalizowane grupy przestępcze o charakterze przestępczości międzynarodowej oraz przestępczości zorganizowanej kryminalizowane w art. 258 § 1, § 2, § 3 i § 4 kodeksu karnego.

Przestępstwa podatkowe, w tym oszustwo podatkowe zaliczane jest do przestępstw gospodarczych, tzw. przestępstw białych kołnierzyków polegającym na umyślnym uchylaniu się od opodatkowania popełnione w celu uniknięcia opodatkowania lub zmniejszenia jego wysokości.

Pranie brudnych pieniędzy wyłudzenie podatku VAT” – Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy pomoc prawną w sprawach karnych obejmujących swoim zakresem przestępstwa gospodarcze i podatkowe, w szczególności osobom oskarżonym z art. 299 kodeksu karnego o przestępstwo prania brudnych pieniędzy oraz wyłudzenie podatku VAT i tzw. karuzele VAT-owskie.

Call Now Button