Kancelaria Adwokacka

Warszawa Mokotów

ul. Bukowińska 12 lok. 1201

ZADZWOŃ DO NAS

504-484-515

Sprawy karne

Sprawy karne Kancelaria Adwokacka od prawa karnego Warszawa” – zapewniamy profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty na wszystkich etapach postępowania karnego obejmującego swoim zakresem postępowanie przygotowawcze przed Organami ścigania, postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym i Sądek Okręgowym oraz postępowanie apelacyjne przed Sądem II instancji – apelacja, oraz postępowanie kasacyjne przed Sądem Najwyższym – kasacja. Prowadzimy także postępowanie wykonawcze związane z warunkowym przedterminowym zwolnieniem oraz postępowanie o ułaskawienie.

Specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie karnym obejmującym swoim zakresem prawo karne materialne oraz prawo karne procesowe oraz sprawy karne związane z przestępstwami drogowymi takimi jak prowadzenie auta pod wpływem alkoholu / narkotyków lub prowadzenie auta bez uprawnień oraz wypadkami drogowymi i katastrofami kolejowymi, katastrofami drogowymi i morskimi oraz wypadkami i katastrofami lotniczymi.

Prowadzimy sprawy karne gospodarcze dotyczące przestępstw białych kołnierzyków”, „prania brudnych pieniędzy”, oszustw kapitałowych i przestępstw managerskich związanych z wyłudzeniem podatku VAT i karuzelami VAT-owskimi. Świadczymy pomoc prawną w sprawach narkotykowych dotyczących przestępstw narkotykowych penalizowanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii potocznie nazywaną „prawem narkotykowymw zakresie przestępstw narkotykowych z art.53 art.68 U.P.N.:
Art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalne wytwarzanie lub przetwarzanie narkotyków.
Art. 54 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – przygotowania do wytwarzania narkotyków.
Art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalny obrót międzynarodowy narkotykami.
Art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – wprowadzenie do obrotu i uczestniczenie w obrocie narkotykami.
Art. 57 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – przygotowanie do handlu narkotykami i przemytu narkotyków oraz wprowadzanie do obrotu narkotyków i substancji narkotycznych.
Art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – ułatwianie, umożliwianie i nakłanianie do użycia narkotyków.
Art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – ułatwianie albo nakłanianie do użycia narkotyków i środków o działaniu narkotycznym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
Art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – niezawiadomienie o przestępstwie handlu narkotykami.
Art. 61 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalny obrót prekursorami.
Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalne posiadanie narkotyków.
Art. 62b ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – posiadanie substancji psychoaktywnych.
Art. 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalna uprawa maku, konopii,
koki.
Art. 64 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – kradzież narkotyków.
Art. 65 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalna upraw konopi włóknistych i maku niskomorfinowego.
Art. 66 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalny obrót prekursorami.

Prowadzimy sprawy karne związane z obroną osób oskarżonych o zbrodnie w szczególności zbrodnie morderstwa oraz zbrodnie zabójstwa i zbrodnię zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem z art.148 kodeksu karnego oraz zlecenie zabójstwa z art.148a kk oraz przestępstw związanych w szczególności z kradzieżą, włamaniem, rozbojem, pobiciem i gwałtem / zgwałcenie art. 197 kodeksu karnego.
Specjalizujemy się w trudnych
i skomplikowanych sprawach karnych wymagających specjalistycznej wiedzy, dużego doświadczenia i zaangażowania. Z usług naszej Kancelarii korzystają osoby oskarżone w procesach karnych o następujące przestępstwa: zabójstwo / morderstwo art. 148 kodeksu karnego, art. 148a k.k. zlecenie morderstwa, bójka i pobicie art. 158 § 1, § 2, § 3 k.k. przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w tym przestępstwa drogowe i wypadki drogowe art. 177 § 1 i § 2 k.k. art. 178 k.k. art. 178a k.k. art. 178b k.k. i art. 180a kodeksu karnego, groźba karalna i uporczywe nękanie / stalking art. 190 k.k. i art. 190a kodeksu karnego, zgwałcenie / gwałt art. 197 k.k. obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 lat art. 200 § 1 k.k. i art. 200a kodeksu karnego, nawiązanie kontaktu z małoletnim poniżej 15 lat w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 k.k. lub art. 200 k.k. art. 222 k.k. i art. 223 k.k. naruszenie nietykalności funkcjonariusza oraz czynna napaść, art. 228 k.k. sprzedajność, art. 229 k.k. przekupstwo czyli łapownictwo czynne i bierne oraz korupcja czynna i bierna, płatna protekcja art. 230 k.k. art. 230a k.k. płatna protekcja, art. 252 k.k. porwanie dla okupu / kidnaping, udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym art. 258 k.k. posiadanie, wyrabianie i handel bronią palną i amunicją art. 263 k.k. fałszowanie dokumentów oraz wystawianie fałszywych faktur VAT art. 270 k.k. art. 270a k.k. art. 271a kodeksu karnego, kradzież art. 278 k.k. kradzież zuchwała, art. 278a k.k. kradzież z włamaniem art. 279 k.k., art. 280 § 1 k.k. rozbój i art. 280 § 2 k.k. rozbój przy użyciu niebezpiecznego narzędzia lub przedmiotu, art. 281 k.k. i art. 282 k.k. kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze, art. 284 k.k. przywłaszczenie i oszustwo art. 286 k.k., art. 289 k.k. zabór, kradzież pojazdu art. 291 k.k. i art. 292 k.k. paserstwo i paserstwo nieumyślne, łapownictwo menadżerskie art. 296a k.k., oszustwo finansowe art. 297 k.k., oszustwo ubezpieczeniowe art. 298 k.k., pranie brudnych pieniędzy art. 299 kodeku karnego, niezaspokojenie roszczeń wierzycieli art. 300 k.k., pozorne bankructwo art. 301 k.k., faworyzowanie wierzycieli i łapownictwo art. 302 k.k., nierzetelna dokumentacja art. 303 k.k., fałszowanie pieniędzy art. 310 k.k., oszustwo kapitałowe art. 311 kodeksu karnego oraz przestępstwa określone w innych ustawach, w szczególności związane z ochroną własności przemysłowej – art. 305 prawa własności przemysłowej oraz ustawie o broni i amunicji, kodeksie karno skarbowym oraz Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii tzw. „prawo narkotykowe„.

Oprócz obrony oskarżonych o morderstwo z art. 148 kk oraz zbrodnie zlecenie zabójstwa z art. 148a kk prowadzimy sprawy karne związane z obroną konieczną z art. 25 kodeksu karnego oraz nieumyślnym spowodowaniem śmierci z art. 155 k.k.
Zakres naszej specjalizacji związanej z prawem karnym i sprawami karnymi obejmuje swoim  zakresem także środki odwoławcze i środki zaskarżenia w szczególności apelacja karna do Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego, kasacja karna do Sądu Najwyższego
oraz zażalenia na wszystkich etapach postępowania karnego i wykonawczego.
Prowadzimy sprawy karne osób prawomocnie skazanych wyrokiem karnym i odbywających karę pozbawienia wolności, w szczególności postępowanie o ułaskawienie, sprawy związane z warunkowym przedterminowym zwolnieniem
lub przerwą w wykonaniu kary pozbawienia wolności, sprawy związane z odroczeniem wykonania kary pozbawienia wolności oraz wznowieniem postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem skazującym.

Sprawy karne Kancelaria Adwokacka od prawa karnego Warszawa” – w nagłych wypadkach istnieje możliwość umówienia spotkania z adwokatem karnistą poza godzinami pracy Kancelarii, z osobami potrzebującymi szybkiej i profesjonalnej pomocy adwokata. Zapraszamy do skorzystania z pomocy prawnej świadczonej przez naszą Kancelarię.

Adwokat Stanisław Korzeniewski

Call Now Button