Kancelaria Adwokacka

Warszawa Mokotów

ul. Bukowińska 12 lok. 1201

ZADZWOŃ DO NAS

504-484-515

Sprawy karne

Prawo karne adwokat karnista od spraw karnych Warszawa” – zapewniamy profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty na wszystkich etapach postępowania karnego obejmującego swoim zakresem postępowanie przygotowawcze przed Organami ścigania, postępowanie sądowe przed Sądem I instancji, postępowanie apelacyjne przed Sądami II instancji – apelacja, oraz postępowanie kasacyjne przed Sądem Najwyższym – kasacja i postępowanie wykonawcze oraz postępowanie o ułaskawienie.

Specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie karnym obejmującym swoim zakresem prawo karne materialne oraz prawo karne procesowe oraz sprawy karne związane z przestępstwami drogowymi takimi jak prowadzenie auta pod wpływem alkoholu / narkotyków lub prowadzenie auta bez uprawnień oraz wypadkami drogowymi i katastrofami kolejowymi, drogowymi, morskimi i lotniczymi. Prowadzimy sprawy karne gospodarcze dotyczące przestępstw białych kołnierzyków”, „prania brudnych pieniędzy”, oszustw kapitałowych i przestępstw managerskich związanych z wyłudzeniem podatku VAT i karuzelami VAT-owskimi. Świadczymy pomoc prawną w sprawach narkotykowych dotyczących przestępstw narkotykowych penalizowanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii potocznie nazywaną „prawem narkotykowymw zakresie przestępstw narkotykowych z art.53 art.68 UPN:
Art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalne wytwarzanie lub przetwarzanie narkotyków.
Art. 54 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – przygotowania do wytwarzania narkotyków.
Art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalny obrót międzynarodowy narkotykami.
Art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – wprowadzenie do obrotu i uczestniczenie w obrocie narkotykami.
Art. 57 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – przygotowanie do handlu narkotykami i przemytu narkotyków oraz wprowadzanie do obrotu narkotyków i substancji narkotycznych.
Art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – ułatwianie, umożliwianie i nakłanianie do użycia narkotyków.
Art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – ułatwianie albo nakłanianie do użycia narkotyków i środków o działaniu narkotycznym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
Art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – niezawiadomienie o przestępstwie handlu narkotykami.
Art. 61 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalny obrót prekursorami.
Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalne posiadanie narkotyków.
Art. 62b ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – posiadanie substancji psychoaktywnych.
Art. 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalna uprawa maku, konopii,
koki.
Art. 64 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – kradzież narkotyków.
Art. 65 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalna upraw konopi włóknistych i maku niskomorfinowego.
Art. 66 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – nielegalny obrót prekursorami.

Prowadzimy sprawy karne związane z obroną osób oskarżonych o zbrodnie w szczególności zbrodnię morderstwa oraz zbrodnię zabójstwa i zbrodnię zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem z art.148 kodeksu karnego oraz zlecenie zabójstwa z art.148a kk oraz przestępstw związanych w szczególności z kradzieżą, włamaniem, rozbojem, pobiciem i gwałtem / zgwałcenie art. 197 kodeksu karnego.
Specjalizujemy się w trudnych
i skomplikowanych sprawach karnych wymagających specjalistycznej wiedzy, dużego doświadczenia i zaangażowania. Z usług naszej Kancelarii korzystają osoby oskarżone w procesach karnych o następujące przestępstwa: zabójstwo / morderstwo art. 148 kodeksu karnego, art. 148a kk zlecenie morderstwa, bójka i pobicie art. 158 § 1, § 2, § 3 kk, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w tym przestępstwa drogowe i wypadki drogowe art. 177 § 1 i § 2 kk, art. 178 kk, art. 178a kk, art. 178b kk i art. 180a kodeksu karnego, groźba karalna i uporczywe nękanie / stalking art. 190 kk i art. 190a kodeksu karnego, zgwałcenie / gwałt art. 197 kk, obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 lat art. 200 § 1 kk i art. 200a kodeksu karnego, nawiązanie kontaktu z małoletnim poniżej 15 lat w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 kk lub art. 200 kk, art. 222 kk i art. 223 kk naruszenie nietykalności funkcjonariusza oraz czynna napaść, art. 228 kk sprzedajność, art. 229 kk przekupstwo czyli łapownictwo czynne i bierne oraz korupcja czynna i bierna, płatna protekcja art. 230 kk, art. 230a kk płatna protekcja, art. 252 kk porwanie dla okupu / kidnaping, udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym art. 258 kk, posiadanie, wyrabianie i handel bronią palną i amunicją art. 263 kk, fałszowanie dokumentów oraz wystawianie fałszywych faktur VAT art. 270 kk, art. 270a kk, art. 271a kodeksu karnego, kradzież art. 278 kk, kradzież zuchwała, art. 278a kk kradzież z włamaniem art. 279 kk, art. 280 § 1 kk rozbój i art. 280 § 2 kk rozbój przy użyciu niebezpiecznego narzędzia lub przedmiotu, art. 281 kk i art. 282 kk kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze, art. 284 kk przywłaszczenie i oszustwo art. 286 kk, art. 289 kk zabór, kradzież pojazdu art. 291 kk i art. 292 kk paserstwo i paserstwo nieumyślne, łapownictwo menadżerskie art. 296a kk, oszustwo finansowe art. 297 kk, oszustwo ubezpieczeniowe art. 298 kk, pranie brudnych pieniędzy art. 299 kodeku karnego, niezaspokojenie roszczeń wierzycieli art. 300 kk, pozorne bankructwo art. 301 kk, faworyzowanie wierzycieli i łapownictwo art. 302 kk, nierzetelna dokumentacja art. 303 kk, fałszowanie pieniędzy art. 310 kk, oszustwo kapitałowe art. 311 kodeksu karnego oraz przestępstwa określone w innych ustawach w szczególności związane z ochroną własności przemysłowej – art. 305 prawa własności przemysłowej oraz ustawie o broni i amunicji oraz kodeksie karno skarbowym.

Oprócz obrony oskarżonych o morderstwo z art. 148 kk oraz zbrodnie zlecenie zabójstwa z art. 148a kk prowadzimy sprawy karne związane z obroną konieczną z art. 25 kodeksu karnego oraz nieumyślnym spowodowaniem śmierci z art. 155 kk.
Zakres naszej specjalizacji związanej z prawem karnym i sprawami karnymi obejmuje swoim  zakresem także środki odwoławcze i środki zaskarżenia w szczególności apelacja karna do Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego, kasacja karna do Sądu Najwyższego
oraz zażalenia na wszystkich etapach postępowania karnego i wykonawczego.
Prowadzimy sprawy karne osób prawomocnie skazanych wyrokiem karnym i odbywających karę pozbawienia wolności, w szczególności postępowanie o ułaskawienie, sprawy związane z warunkowym przedterminowym zwolnieniem
lub przerwą w wykonaniu kary pozbawienia wolności, sprawy związane z odroczeniem wykonania kary pozbawienia wolności oraz wznowieniem postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem skazującym.

Prawo karne adwokat karnista od spraw karnych Warszawa” – w nagłych wypadkach istnieje możliwość umówienia spotkania z adwokatem karnistą poza godzinami pracy Kancelarii, z osobami potrzebującymi szybkiej i profesjonalnej pomocy adwokata. Zapraszamy do skorzystania z pomocy prawnej świadczonej przez naszą Kancelarię.

Adwokat Stanisław Korzeniewski

Call Now Button