Sprawy karne skarbowe

Sprawy karno skarbowe są jedną z dziedzin prawa karnego dotyczącego, w szczególności wyłudzenia podatku VAT oraz innych publicznoprawnych, nieodpłatnych i przymusowych oraz bezzwrotnych świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa, wynikających z ustaw podatkowych.

W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu związanego z przestępstwami karno-skarbowymi oferujemy naszym Klientom profesjonalną pomoc prawną w sprawach podatkowych dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Zajmujemy się również sprawami ekstradycji do USA dotyczącej odpowiedzialności za przestępstwa karno-skarbowe lub podatkowe income tax.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • spraw karno-skarbowych dotyczących przestępstw białych kołnierzyków, w tym Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków, Domów Maklerskich oraz Giełdy Papierów Wartościowych.
  • postępowań karnych skarbowych przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach przestępstw związanych w szczególności z wyłudzeniem podatku VAT oraz „praniem brudnych pieniędzy” lub zobowiązań podatkowych w tym „karuzele podatkowe i vatowskie”
  • postępowań podatkowych oraz karnych skarbowych dotyczących zobowiązań podatkowych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
  • przestępstw podatkowych, w szczególności osobom oskarżonym o popełnienie oszustw podatkowych polegających na umyślnym uchylaniu się od opodatkowania popełnionym w celu uniknięcia opodatkowania lub zmniejszenia jego wysokości.

Call Now Button