Kancelaria Adwokacka

Warszawa Mokotów

ul. Bukowińska 12 lok. 1201

ZADZWOŃ DO NAS

504-484-515

Sprawy karne skarbowe

Sprawy karne skarbowe oszustwa podatkowe
Sprawy karno skarbowe są jedną z dziedzin prawa karnego dotyczącego, w szczególności wyłudzenia podatku VAT oraz innych publicznoprawnych, nieodpłatnych i przymusowych oraz bezzwrotnych świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa, wynikających z ustaw podatkowych.
Sprawy karne skarbowe oszustwa podatkowe” dotyczą także prania brudnych pieniędzy w rozumieniu art. 299 § 1 kodeksu karnego i polegają na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej lub przestępczej działalności i mają na celu nadanie pozorów legalności funduszom uzyskanym z działalności przestępczej albo działań z nią powiązanych poprzez konwersję lub przekazywanie mienia w celu ukrywania lub zatajenia nielegalnego źródła pochodzenia tego mienia i związane jest najczęściej z przestępczością zorganizowaną z art. 258 § 1, § 2, § 3 i § 4 kodeksu karnego.
Praniem brudnych pieniędzy w rozumieniu art. 299 § 1 KK jest zachowanie polegające w szczególności na ukrywaniu, dokonywaniu transferu lub konwersji, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowanie innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8.

W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu związanego z przestępstwami karno-skarbowymi oferujemy naszym Klientom profesjonalną pomoc prawną w sprawach podatkowych dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.
Zajmujemy się również sprawami ekstradycji do USA dotyczącej odpowiedzialności za przestępstwa karno-skarbowe lub podatkowe income tax.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • spraw karno-skarbowych dotyczących przestępstw białych kołnierzyków, w tym Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków, Domów Maklerskich oraz Giełdy Papierów Wartościowych.
  • postępowań karnych skarbowych przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach przestępstw związanych w szczególności z wyłudzeniem podatku VAT oraz „praniem brudnych pieniędzy” lub zobowiązań podatkowych w tym „karuzele podatkowe i vatowskie”
  • postępowań podatkowych oraz karnych skarbowych dotyczących zobowiązań podatkowych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
  • przestępstw podatkowych, w szczególności osobom oskarżonym o popełnienie oszustw podatkowych polegających na umyślnym uchylaniu się od opodatkowania popełnionym w celu uniknięcia opodatkowania lub zmniejszenia jego wysokości.

Sprawy karne skarbowe oszustwa podatkowe” – Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy pomoc prawną w sprawach karnych obejmujących swoim sprawy karne skarbowe oraz postępowania karno-skarbowe, przestępstwa gospodarcze i podatkowe związane z praniem brudnych pieniędzy z art. 299 § 1 i § 1 kk w zw. z art. 258 § 1, § 2, § 3 i § 4 kodeksu karnego.

Call Now Button