Przestępstwa drogowe

Przestępstwa drogowe – w ramach prowadzonego przez Kancelarię działu związanego z przestępstwami drogowymi zapewniamy naszym Klientom profesjonalną pomoc prawną adwokata specjalizującego się w prawie drogowym oraz zagadnieniach związanych z przestępstwami drogowymi i komunikacyjnymi obejmującymi swoim zakresem pomoc prawną zarówno sprawcom przestępstw drogowych jak i osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw drogowych.

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji obejmują swoim zakresem zarówno katastrofę komunikacyjną jak i wypadki drogowe oraz przestępstwa drogowe takie jak prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (pod wpływem alkoholu) lub pod wpływem środka odurzającego / narkotyków penalizowane w art. 178a kk, ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego – art. 178b kk oraz prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

W latach 2001-2016 w pierwszej instancji w Polskich Sądach Rejonowych zostało uniewinnionych zaledwie 2,38% osób, a to oznacza, że procentowy udział osób skazanych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w okresie ostatnich 15 lat stanowił aż 31,38% wszystkich przestępstw z kodeksu karnego.
W praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym potocznie nazywane „prowadzeniem auta po alkoholu” z art. 178a kk polegające na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość) lub pod wpływem narkotyków jest wciąż najczęściej osądzanym przestępstwem wydziałów karnych w całej Polsce.

Obrona w sprawach karnych dotyczących przestępstw drogowych jest skomplikowana i wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia, a to oznacza, że warto skorzystać z pomocy adwokata karnisty specjalizującego się w wypadkach drogowych oraz zagadnieniach związanych z przestępstwami drogowymi.
Prowadzimy sprawy karne dotyczące przestępstw drogowych tj.:
art. 177 § 1
i § 2 kkwypadek drogowy w następstwie, którego inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 kk oraz wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym albo wypadek drogowy w następstwie, którego inna osoba odniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu art. 156 kk,
art. 178a kk – prowadzenie auta pod wpływem alkoholu lub narkotyków art. 178b kk – ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego,
art. 179 kk – odpowiedzialność dyspozytora,
art. 180 kk – nietrzeźwość pełniącego czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych i
art. 180a kk – prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień.
KANCELARIA ADWOKACKA świadczy pomoc prawną adwokata karnisty od prawa drogowego ofiarom i sprawcą wypadków drogowych i katastrof komunikacyjnych oraz przestępstw drogowych obejmujących swoim zakresem prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym albo powietrznym pod wpływem alkoholu lub narkotyków, na wszystkich etapach postępowania karnego, w tym przed Sądem Rejonowym i Okręgowym, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym w postępowaniu kasacyjnym.

Call Now Button