Przestępstwa drogowe

W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu związanego z przestępstwami drogowymi zapewniamy naszym Klientom profesjonalną pomoc prawną adwokata specjalizującego się w prawie drogowym oraz zagadnieniach związanych z przestępstwami drogowymi i komunikacyjnymi obejmującymi swoim zakresem pomoc prawną zarówno sprawcom przestępstw drogowych jak i osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw drogowych.

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji obejmują swoim zakresem zarówno katastrofę komunikacyjną jak i wypadki drogowe oraz przestępstwa drogowe takie jak prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego stypizowane w art. 178a KK, ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego penalizowane w art. 178b KK oraz prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.

Obrona w sprawach karnych dotyczących przestępstw drogowych jest skomplikowana i wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, a to oznacza, że warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w dziedzinie przestępstw i wypadków drogowych.

Jak wskazują statystyki w Polsce w latach 2001-2016 w pierwszej instancji w Sądach Rejonowych zostało uniewinnionych zaledwie 2,38% osób. Procentowy udział osób skazanych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w okresie ostatnich 15 lat stanowił aż 31,38% wszystkich przestępstw z kodeksu karnego.

W praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości okazało się, że przestępstwo drogowe w szczególności z art. 178a KK polegające na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest najczęściej osądzanym przestępstwem wydziałów karnych w całej Polsce.

Prowadzimy sprawy karne dotyczące przestępstw drogowych z art. 177 KK – wypadek drogowy, art. 178a KK – nietrzeźwość kierowcy lub prowadzenie pod wpływem środka odurzającego lub narkotyków, art. 178b KK – ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, art. 179 KK – odpowiedzialność dyspozytora, art. 180 KK – nietrzeźwość pełniącego czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych i art. 180a KK – prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień.

KANCELARIA ADWOKACKA świadczy pomoc prawną sprawcą przestępstw drogowych, wypadków komunikacyjnych oraz katastrof komunikacyjnych na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego i Sądowego oraz przed Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym w postępowaniu kasacyjnym.

Call Now Button