Wykonaj telefon Napisz e-mail

adwokat karny

Kasacja karna

Kasacja karna

Kasacja Karna Od prawomocnego wyroku Sądu apelacyjnego kończącego postępowanie w sprawie można wnieść kasację karną do Sądu Najwyższego. Kasacja do Sądu Najwyższego w sprawach karnych może zostać wniesiona tylko z powodu uchybień powodujących bezwzględną nieważność ...

Przestępstwa Narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe

Narkotykami są środki odurzające pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, w formie czystej lub w formie preparatu, działające na ośrodkowy układ nerwowy określone w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomani. Sprawy karne, których przedmiotem są przestępstwa związane z narkotykami, w ...