Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kasacja karna

Kasacja karna

Kasacja karna

Kasacja Karna Od prawomocnego wyroku Sądu apelacyjnego kończącego postępowanie w sprawie można wnieść kasację karną do Sądu Najwyższego. Kasacja do Sądu Najwyższego w sprawach karnych może zostać wniesiona tylko z powodu uchybień powodujących bezwzględną nieważność ...