Wykonaj telefon Napisz e-mail

przestępstwo karno-skarbowe

Sprawy karne skarbowe

Sprawy karne skarbowe

Sprawy karno skarbowe są jedną z dziedzin prawa karnego dotyczącego, w szczególności wyłudzenia podatku VAT oraz innych publicznoprawnych, nieodpłatnych i przymusowych oraz bezzwrotnych świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa, wynikających z ustaw podatkowych. W ramach ...