Wykonaj telefon Napisz e-mail

przestępstwa białych kołnierzyków

Apelacja Karna

Apelacja karna

Apelacja Karna jest środkiem odwoławczym służącym do zaskarżenia orzeczeń Sądu I instancji ukierunkowanym na zmianę lub uchylenie zaskarżonego wyroku. Apelacja przysługuje stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia i ma na celu usunięcie ewentualnych błędów Sądu I instancji. Po ...