Wykonaj telefon Napisz e-mail

adwokat karnista

Zbrodnia zabójstwa

Sprawy karne

Zabójstwo jest przestępstwem opisanym w art. 148 kodeksu karnego uregulowanym w rozdziale XIX, określonym jako przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Szczególne przypadki zbrodni zabójstwa uregulowane zostały także w rozdziale XVI dotyczącym przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości ...

Kasacja karna

Kasacja karna

Kasacja Karna Od prawomocnego wyroku Sądu apelacyjnego kończącego postępowanie w sprawie można wnieść kasację karną do Sądu Najwyższego. Kasacja do Sądu Najwyższego w sprawach karnych może zostać wniesiona tylko z powodu uchybień powodujących bezwzględną nieważność ...