Wykonaj telefon Napisz e-mail

Przestępstwa narkotykowe

Przestępstwa Narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe

Narkotykami są środki odurzające pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, w formie czystej lub w formie preparatu, działające na ośrodkowy układ nerwowy określone w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomani. Sprawy karne, których przedmiotem są przestępstwa związane z narkotykami, w ...