Wykonaj telefon Napisz e-mail

Sprawy karne

Zbrodnia zabójstwa

Sprawy karne

Zabójstwo jest przestępstwem opisanym w art. 148 kodeksu karnego uregulowanym w rozdziale XIX, określonym jako przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Szczególne przypadki zbrodni zabójstwa uregulowane zostały także w rozdziale XVI dotyczącym przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości ...

Przestępstwa Narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe

Narkotykami są środki odurzające pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, w formie czystej lub w formie preparatu, działające na ośrodkowy układ nerwowy określone w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomani. Sprawy karne, których przedmiotem są przestępstwa związane z narkotykami, w ...

Ekstradycja, ENA

Ekstradycja, ENA

Ekstradycja podatkowa oznacza wydanie przez państwo władzom innego państwa osoby przebywającej na terytorium państwa wydającego dokonywane w sytuacji, gdy osoba, podejrzana jest o popełnienie na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję przestępstwa karno-skarbowego ...

Pranie brudnych pieniędzy

Sprawy karne skarbowe

Pranie brudnych pieniędzy jest to przestępstwo określone w art. 299 § 1 kodeksu karnego, polegające na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności. Najbardziej ...

Sprawy karne gospodarcze

Sprawy karne gospodarcze

Sprawy karne gospodarcze kojarzone są często z przestępczością „białych kołnierzyków” obejmującą oszustwa kapitałowe, ubezpieczeniowe, wyłudzenia kredytów, dotacji, wyłudzania podatku VAT, prania pieniędzy lub działania na szkodę Spółek lub Instytucji finansowych. ...

Sprawy karne skarbowe

Sprawy karne skarbowe

Sprawy karno skarbowe są jedną z dziedzin prawa karnego dotyczącego, w szczególności wyłudzenia podatku VAT oraz innych publicznoprawnych, nieodpłatnych i przymusowych oraz bezzwrotnych świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa, wynikających z ustaw podatkowych. W ramach ...